زناشویی

انیکومایکوزیس

بیماری‌های ناخن در تشخیص افتراقی با انیکومایکوزیس (۵)

اختلالات مادرزادی ناخن‌ها این حالات بسیار نادر هستند و دامنه‌ی آنها از نقصان (تصویر شماره ۶۲) یا فقدان کامل ناخن‌ها در بدو تولد تا داشتن انگشتان و ناخن‌های اضافی (supernumerary) فرق می‌کند. اغلب یک اختلال فامیلی در چنین آبنرمالیتی‌هائی وجود دارد. تغییرات ممکن است در نتیجه‌ی یک اختلال جنرالیزه‌ی پوست …

توضیحات بیشتر »

بیماری‌های ناخن در تشخیص افتراقی با انیکومایکوزیس (۴)

لکونیشیا لکونیشیا یا لکه‌های سفید (تصویر شماره ۵۳) در ناخن‌ها بسیار شایع هستند و علت آن ناشناخته است. اینکه آنها را مربوط به کمبود کلسیم تلقی می‌کنند یک عقیده‌ی غیر علمی (popular myth) است، احتمال اینکه مربوط به ترومای ضعیف هم باشند مشکوک به نظر می‌رسد. سفید شدن ناخن شایع‌ترین …

توضیحات بیشتر »

بیماری‌های ناخن در تشخیص افتراقی با انیکومایکوزیس (۳)

از آنجا که انیکومایکوزیس توسط طیف وسیعی از قارچ‌ها ایجاد می‌شود و شکل ظاهری ضایعات معمولاً اختصاصی نیست؛ در این سلسله نوشتار علاوه بر مروری بر انواع آن به مطالعه سایر بیماری‌های ناخن که ممکن است گاهی در تشخیص افتراقی با عفونت‌های قارچی مطرح شوند می‌پردازیم.   تغييرات ناخن مرتبط …

توضیحات بیشتر »

بیماری‌های ناخن در تشخیص افتراقی با انیکومایکوزیس (۲)

از آنجا که انیکومایکوزیس توسط طیف وسیعی از قارچ‌ها ایجاد می‌شود و شکل ظاهری ضایعات معمولاً اختصاصی نیست، در این سلسله نوشتار علاوه بر مروری بر انواع آن به مطالعه سایر بیماری‌های ناخن که ممکن است گاهی در تشخیص افتراقی با عفونت‌های قارچی مطرح شوند می‌پردازیم.   اختلالات ناخن مرتبط …

توضیحات بیشتر »

بیماری‌های ناخن در تشخیص افتراقی با انیکومایکوزیس (۱)

از آنجا که انیکومایکوزیس توسط طیف وسیعی از قارچ‌ها ایجاد می‌شود و شکل ظاهری ضایعات معمولاً اختصاصی نیست، در این سلسله نوشتار علاوه بر مروری بر انواع آن به مطالعه سایر بیماری‌های ناخن هم که ممکن است گاهی در تشخیص افتراقی با عفونت‌های قارچی  قرار گیرند می‌پردازیم. مقدمه ناخن از …

توضیحات بیشتر »