زناشویی

مالاسزیا

ویژگی‌های مربوط به جنس مالاسزیا (۲)

کلنی‌های مالاسزیا رستریکتا منظره میکروسکپی از کشت مالاسزیا رستریکتا   نیازهای تغذیه‌ای برای رشد به استثنای مالاسزیا پکی‌درماتیس، سایر گونه‌های مالاسزیا نیاز مطلق به لیپیدها دارند و بنابراین در محیط کشت آن‌ها باید از اسیدهای چرب با زنجیره بلند استفاده شود. محصولات طبیعی به‌عنوان مکمل‌های غذائی در ترکیب محیط کشت …

توضیحات بیشتر »

ویژگی‌های مربوط به جنس مالاسزیا (۱)

مقدمه مالاسزیاها قارچ‌های مخمری هستند که برای رشد خود وابسته به لیپیدها می‌باشند و در نواحی از پوست انسان که دارای غدد سباسه فراوانی می‌باشند مانند صورت، سر و قسمت فوقانی تنه رشد می‌کنند. اگرچه به‌عنوان بخشی از فلور نرمال پوست انسان محسوب می‌شوند اما می‌توانند در ایجاد بیماری‌های پوستی …

توضیحات بیشتر »