زناشویی
خانه / روز نوشته ها

روز نوشته ها

بزرگترین کشف علمی بشر

بزرگ ترین کشف علمی بشر، کشف جهل و نادانی بود. هنگامی که انسانها به قلت دانش خود در باره ی جهان پی بردند ناگهان دلیل بسیار خوبی برای پی جوئی ِ دانش جدید یافتند  و همین کشف، راه پیشرفت علمی را هموار کرد.   انسان خداگونه، یووال نوح هراری، ترجمه ی …

توضیحات بیشتر »

مفاهیم قرآنی در حدیث نبوی

اگر خواندنِ قرآن تو را از کار بد منع می کند آن را بخوان ولی اگر تو را از کار بد وا نمی دارد، به حقیقت “قرآن” نمی خوانی. قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید. بوسیله ی قرآن نان …

توضیحات بیشتر »

گناه از دیدگاه یوحنا

بنا به گفته ی یوحنا: ” گناه رفتاری است که بر خلافِ جهت فرمان الهی – یعنی چیزهائی که با راستی مطابقت دارند – حرکت می کند”. او همچنین می گوید: گناهِ بشری سرسپردگی به نیروی شیطانی است و بنابراین به معنای جدائی مطلق از خداوند است. “گناه” اصطلاحی دینی …

توضیحات بیشتر »

تعریف جدیدِ “باسوادی”

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) باسوادی را توانائی “تغییر” اعلام کرد. تعریف ِ اخیر بیانگر این است که: “باسواد کسی است که بتواند از خوانده ها و آموخته های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند”.

توضیحات بیشتر »

مسئولیت ما در برابر “اشتباه”

. . . اگر کسی اشتباه کند و دیگری آن را تصحیح نکند، هر دو نفر مرتکب اشتباه شده اند. . . . اگر یک نفر اشتباه کند و دیگری تصحیح، موفقیت از آن هر دو است.   رمان ِ بینائی اثر ژوزه ساراماگو، ترجمه اسدالله امرایی. چاپ ششم سال ۹۶ …

توضیحات بیشتر »

شیوه انجام کار

روانشناسی کمال، الگوهای شخصیت سالم.  تالیف دکتر دوآن شولتس، ترجمه گیتی خوشدل. نشر پیکان. چاچ دوازدهم، سال ۱۳۸۴٫ صفحه ۱۶۶ یکی دیگر از ویژگی های انسان خودفرارونده، تعهد و غرقه شدن در کار است. یکی از راههای معنایابی، بیان ارزشهای آفریننده – بخشیدن چیزی به عالم –  است و بهترین …

توضیحات بیشتر »

دیوانگی، روان نژندی، و روان پریشی؟

 روانشناسی کمال، الگوهای شخصیت سالم.  تالیف دکتر دوآن شولتس، ترجمه گیتی خوشدل. نشر پیکان. چاچ دوازدهم، سال ۱۳۸۴ این اندیشه که ویژگی بیماری روان، شکاف و فاصله با واقعیت است، نظر تازه ای نیست. در واقع، معمولا دیوانگی را قطع تماس و رابطه با واقعیت تعریف می کنند. (ص ۵۷) …

توضیحات بیشتر »

شخصیت سالم

شرط اولیه برای دست یابی به تحقق خودِ اصلی (انسان سالم) یعنی آنچه که در حقیقت باید باشیم، ارضای چهار نیازی است که در سطوح پائین ترِ سلسله مراتبِ این نیازها قرار گرفته اند و عبارتند از: ۱- نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیک،  ۲- نیازهای ایمنی،  ۳- نیازهای محبت و احساس …

توضیحات بیشتر »

ماه رمضان: بهار قرآن

ماه رمضان به “بهار قرآن” نیز موسوم شده است. در این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز به مطالعه و درک و فهم آیات آسمانی قرآن کریم را داریم. البته مطالعه ی هریک از کتابهای آسمانی دیگر از جمله انجیل، تورات، و اوستا در کنار قرآن امر پسندیده ای …

توضیحات بیشتر »