زناشویی
خانه / روز نوشته ها (صفحه 2)

روز نوشته ها

صلح و صفای درون

هر زمان حضرت مسیح  یا  بودا  و یا دیگر آموزگاران بزرگِ اخلاق به یک دهکده وارد می شدند بر آگاهی و وجدان اهالی می افزودند و من اکنون می توانم عظمت این کار آنها را درک کنم. دریافته ام که هر زمان که کاملا از صلح و صفای درون برخوردارم، صفا و …

توضیحات بیشتر »

آزادیِ دانستن!

دو چشم داشتن، یعنی دستِ کم حق را در دو چشمه نگریستن و دو گوش داشتن، یعنی دستِ کم خبر را از دو گوشه گرفتن. حاکمانی که پلورالیسم منابع معرفتی را روا نمی دارند، و اجتماع را به استماع پیام آور واحد می خوانند، رخنه ای در روش معرفت و …

توضیحات بیشتر »

“دموکراسی” و “جامعه ی توسعه یافته”

دموکراسی در جامعه ی توسعه یافته یک ضرورت است نه یک تفنّن و تزیّن. و به عبارت دیگر استبداد در چنان جامعه ای ناممکن است چرا که اولا، جامعه ی توسعه یافته یک جامعه ی علم محور است، و علم محوری مقتضیاتی دارد که از اهم آن، آزادیِ تکاپوی اندیشه …

توضیحات بیشتر »

آزادی بیان؟

آزادی بیان نه فقط برای فریاد زدن بر سر بیداد و بیدادگر است (آن فقط یک جنبه از جوانب دموکراسی است) و نه فقط برای رهیدن از تکفیرِ تکفیرگران است، بلکه مهمتر از آن برای دانستنِ دانسته های دیگران و در میان نهادنِ دانسته های خود با دیگران است. و …

توضیحات بیشتر »

گاندی

“ایمانت را به بشریت از دست نده. بشریت یک اقیانوس است اگر چند قطره از آن آلوده شود اقیانوس آلوده نشده است”. گاندی معتقد بود”ببخش و بگذار برود زیرا فقط افراد ضعیفند که نمی توانند ببخشند. بخشش شیوه ی قدرتمندان است. سیاست چشم در برابر چشم تنها جهانی نابینا بر …

توضیحات بیشتر »

منطق عوام

منطق عوام از چند اصل زیرین تشکیل می یابد: ۱- عوام تابع وهم هستند و با عقلیات آشنائی ندارند. لهذا همیشه موهومات را بهتر از حقائق می پذیرند. ۲- عوام در مقابل حقیقت و علم خضوع نمی کنند. بلکه در مقابل محسوسات و خیالات خود کوچک و خاضع می گردند. …

توضیحات بیشتر »

لائوتسه

هيچ چيز در اين جهان چون آب، نرم و انعطاف پذير نيست. با اين حال براي حل كردن آنچه سخت است، چيز ديگري ‌ياراي مقابله با آب را ندارد. نرمي بر سختي غلبه  مي كند و لطافت برخشونت. همه اين را مي دانند ولي كمتر كسي به آن عمل مي …

توضیحات بیشتر »

آیت الله سید محمود طالقانی

20161108_111224_resized

“تصویری از آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان”  تعبیر آیت الله طالقانی از “امی” بودن پیامبر اسلام: پیامبر از میان توده های مردم، برای مردم، و به نفع مردم برخاسته است. این معنای امی بودن ِ پیامبر است.   تفسیر آیت الله طالقانی از آیه “اذقال ربک للملائکته انی جاعل …

توضیحات بیشتر »