زناشویی

میکوزهای پوستی

میکوزهای پوستی (۲)

عفونت‌های ناشی از سیتالیدیوم Scytalidium sp. دو قارچ کپکی غیردرماتوفیتی عفونت‌هایی را ایجاد می‌کنند که کاملاً شبیه عفونت‌های خشک ناشی از تریکوفیتون روبروم است. اکثر این قبیل عفونت‌ها در مهاجرینی دیده شده است که از مناطق گرمسیر آمده‌اند، همچنین در غرب آفریقا و تایلند نیز دیده می‌شوند، هرچند که مناطق …

توضیحات بیشتر »

میکوزهای پوستی (قسمت اول)

میکوزهای سطحی شامل یک گروه بزرگ از عفونت‌های شایع قارچی و محدود به پوست و غشاءهای مخاطی است و در این رابطه از بیماری‌هایی مثل درماتوفیتوزیس، کاندیدیازیس (برفک) و پیتریازیس (تینا) ورسیکالر می‌توان نام برد. علاوه بر این‌ها عفونت‌های نادرتری مثل تینا نیگرا، پیدرای سیاه و پیدرای سفید نیز مطرح …

توضیحات بیشتر »