زناشویی

میکوزهای پوستی

میکوزهای پوستی (۶)

تریکوفیتون تونسورنس Trichophytontonsurans تریکوفیتون تونسورنس یک گونه‌ی آنتروپوفیلیک (انسان‌دوست) است که غالباً در کشورهای غربی از ضایعات درماتوفیتی جدا می‌شود. فرم تلئومرفی این قارچ تاکنون شناخته نشده است.   مشخصات ظاهری کلنی: رشد کلنی در محیط سابورودکستروز آگار نسبتاً آهسته و کشت‌ها دارای مناظر متنوعی هستند. در ابتدا کلنی‌ها مسطح …

توضیحات بیشتر »

میکوزهای پوستی (۵)

تریکوفیتون منتاگروفیتس تریکوفیتون منتاگروفیتس دارای دو فرم مشخص آنتروپوفیلیک و زوفیلیک است. Trichophytonmentagrophytes var interdigitale آنتروپوفیلیک و T. mentagrophytes var mentagrophytes واریته‌ی حیوان‌دوست است. تلومورف‌ها عبارتند از Arthrodermavanbreuseghemii و Arthrodermabenhamiae. مشخصات کلنی کلنی‌ها بر روی محیط سابورو دکستروز آگار رشد سریعی دارند و به رنگ زرد مایل به سفید و …

توضیحات بیشتر »

میکوزهای پوستی(۴)

ویژگی‌های گونه‌های مهم درماتوفیت‌ها درماتوفیت‌ها بر طبق خصوصیات مرفولوژیک ماکروکونیدی آنها به ۳ گروه به اسامی تریکوفیتون/ میکروسپوروم/ و اپیدرموفیتون طبقه‌بندی می‌شوند. در این سه گروه ویژگی‌های ۹ گونه‌ای که به‌طور معمول از ضایعات کچلی جدا می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند.   جنس تریکوفیتون خصوصیت مهم این جنس تولید ماکروکونیدی‌های …

توضیحات بیشتر »

میکوزهای پوستی (۳)

اپیدمیولوژی درماتوفیتوزها درماتوفیتوزها ازجمله‌ی بیماری‌های شایع قارچی هستند و در واقع گفته می‌شود که حداقل ۱۰ درصد از جمعیت جهان مبتلا به عفونت‌های درماتوفیتی می‌باشند. روش معمولی ایجاد عفونت شامل تماس مستقیم با افراد یا حیوانات، یا خاک آلوده است، همچنین به‌وسیله‌ی گسترش غیرمستقیم توسط تشک‌های موجود در ورزشگاه‌ها، پوشش‌های …

توضیحات بیشتر »

میکوزهای پوستی (۲)

عفونت‌های ناشی از سیتالیدیوم Scytalidium sp. دو قارچ کپکی غیردرماتوفیتی عفونت‌هایی را ایجاد می‌کنند که کاملاً شبیه عفونت‌های خشک ناشی از تریکوفیتون روبروم است. اکثر این قبیل عفونت‌ها در مهاجرینی دیده شده است که از مناطق گرمسیر آمده‌اند، همچنین در غرب آفریقا و تایلند نیز دیده می‌شوند، هرچند که مناطق …

توضیحات بیشتر »

میکوزهای پوستی (قسمت اول)

میکوزهای سطحی شامل یک گروه بزرگ از عفونت‌های شایع قارچی و محدود به پوست و غشاءهای مخاطی است و در این رابطه از بیماری‌هایی مثل درماتوفیتوزیس، کاندیدیازیس (برفک) و پیتریازیس (تینا) ورسیکالر می‌توان نام برد. علاوه بر این‌ها عفونت‌های نادرتری مثل تینا نیگرا، پیدرای سیاه و پیدرای سفید نیز مطرح …

توضیحات بیشتر »