زناشویی
خانه / مقالات / فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص

فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص

بیماری های ناخن بخش ۵

پاکیونیشیای مادرزادی(Pachyonychia Congenita) یک آنومالی فامیلی است که پوست، ناخن ها و مخاط دهانی را درگیر می کند. در طول سال اول حیات ناخن های دست و پا هایپرکراتوتیک(هایپرکراتوز زیر ناخن) به همراه  اونیکولیز(بالازدن صفحه ی ناخن از بستر آن در قسمت دیستال) می شوند که با عفونت های مکرر …

توضیحات بیشتر »

بیماری های ناخن بخش ۴

افتادن ناخن های پا یا onychomadesis: وضعیتی است که در آن ناخن ها از انتهای پروکسیمال شروع به افتادن می کنند. انواع کامل یا پریودیک آن       ممکن است ایدیوپاتیک باشد. عفونت های قارچی که عمدتا توسط تریکوفیتون ها (تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون تونسورنس) ایجاد می شوند ماتریکس ناخن را تحت …

توضیحات بیشتر »

بیماری های ناخن بخش ۳

بدشکلی عادتی–  تیک جویدن یا کندن بخشی از قسمت پروگزیمال چین ناخن انگشت شست بوسیله ناخن انگشت اشاره که عادت شایعی است. دسته های خطی از شیارهای افقی در سطح ناخن امتداد یافته اند. موج دار شدن ناخن بدلیل اگزمای مزمن در چین ناخنی پروگزیمال نمای مشابهی ایجاد میکند.  در …

توضیحات بیشتر »

بیماری های ناخن بخش ۲

هدف از ارائه این مطالب آشنائی با بیماری های قارچی ناخن و روش های تشخیص صحیح آزمایشگاهی آن است. برای این منظور ابتدا آناتومی و فیزیولوژی ناخن مرور گردیده و سپس آسیب شناسی ناخن و ترمینولوژی مربوطه همراه با درج تصاویر مرتبط مورد بحث قرار خواهد گرفت تا در نهایت …

توضیحات بیشتر »

بیماری های ناخن بخش ۱

هدف از ارائه این مطالب آشنائی با بیماری های قارچی ناخن و روش های تشخیص صحیح آزمایشگاهی آن است. برای این منظور ابتدا آناتومی و فیزیولوژی ناخن مرور گردیده و سپس آسیب شناسی ناخن و ترمینولوژی مربوطه همراه با درج تصاویر مرتبط مورد بحث قرار خواهد گرفت تا در نهایت …

توضیحات بیشتر »

قارچهای دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آنها (۴)

ارگانیسمهائی که کنیدیهای کوچک در زنجیره های طویل تولید میکنند این گروه از ارگانیسمها شامل گونه های کلادوسپوریوم میباشند که هم بعنوان پاتوژنهای انسانی و هم بعنوان آلوده کننده های آزمایشگاهی حائز اهمیت هستند. اعضاء جنس کلادوفیالوفورا که در بین شایع ترین عوامل کروموبلاستومایکوزیس و فئوهایفومایکوز مغزی قرار دارد نیز …

توضیحات بیشتر »

قارچهای دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آنها (۳)

ارگانیسمهای با کنیدی های بزرگ توتی شکل شامل جنسهای استمفیلیوم، پیتومایسس، اولوکلادیوم، اپیکوکوم، و آلترناریا کنیدیهای توتی شکل آن دسته از کنیدیها هستند که دیواره عرضی آنها در بیش از یک سطح پدید آمده است.

توضیحات بیشتر »