زناشویی
خانه / ارتباط

ارتباط

آدرس اول: تهران – بزرگراه رسالت (ضلع جنوبی ) – مابین ۱۶ متری دوم مجیدیه وخیابان کرمان – پلاک ۸۸۰ – آزمایشگاه رسالت
کد پستی : ۱۶۳۴۶۷۴۴۹۳
تلفن: ۲۲۵۲۰۰۳۱ , ۲۲۵۱۹۶۹۶ , ۲۲۵۰۸۵۵۵
فکس : ۲۲۵۲۷۶۳۰
پست الکترونیک :ghahri14@gmail.com

آدرس دوم: شهرک غرب- بلوار دریا- تقاطع بلوار پاکنژاد- ساختمان ساحل- پلاک ۱۶۴ – آزمایشگاه ظریفی

تلفن: لفن: ۸۸۰۸۸۶۲۷ و  ۸۸۰۸۷۸۰۸