زناشویی
خانه / درباره

درباره

20160409_171402_resized

پزشک همکار و مسئول بخش قارچ شناسی و PCR آزمایشگاه رسالت
-کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۶۳
-کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۶۷
-دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۷۱
-دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۸۹
-عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین ( ع )
-مسئول فنی آزمایشگاه درمانگاه فولاد
-عضو انجمن میکروب شناسی عمومی بریتانیا ۲۰۰۵-۲۰۰۶
-عضو انجمن مایکوتوکسیکولوژی ایتالیا از سال ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۹
-عضو انجمن علمی دکتری علوم آزمایشگاهی
-عضو سابق انجمن آسم و آلرژی ایران
-عضو انجمن بين‌المللي قارچ شناسي پزشكي و دامپزشكي (ISHAM)
-عضو انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران
-دبیر برنامه های باز آموزی قارچ شناسی انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی از سال ۱۳۸۶ الی حال حاضر